Informace ISVS

Informace standardu ISVS

1. Název

Obec Loučky

2. Důvod a způsob založení

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Loučky

Loučky 34

511 01 Turnov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Loučky

Loučky 34

511 01 Turnov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 16:00 - 18:00
Středa:  16.00-18.00 po ohlášení ( nebo domluvě)

4.4 Telefonní čísla

727 822 787

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

www.loucky.info

4.7 Adresa e-podatelny

obecloucky @ seznam.cz

4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

78- 9892230207/0100

1263078349/0800

6. IČ

00580830

7. DIČ

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

odkaz zde

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí se provádí prostřednictvím Obecního úřadu Loučky v úředních hodinách na výše uvedené adrese.

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Činnost obce a obecního úřadu se řídí platnými zákony a nařízeními.

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.