Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce

starostka: Lenka Kvintusová tel. 727 822 787
místostarostka: Ing. Lucie Stránská
člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru: Dana Špicová
člen zastupitelstva, předseda finančního výboru: Jana Kovářová
člen zastupitelstva, předseda kulturního výboru: Martina Kůtková
člen zastupitelstva, předseda technického výboru: Martin Meloun
člen zastupitelstva, Monika Sládková