Dnes slaví Gustav

Kontakty

Obec Loučky
Loučky 34
511 01  Turnov

Telefon: 727 822 787
obecloucky @ seznam.cz

 

Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00

Středa 16.00-18.00
(po ohlášení nebo domluvě)

 

IČ:  00580830

 

účet:
78- 9892230207/0100

 

ISDS: xz4auru

Úřední deska

Vyvěšeno:
17.5.2021

Vyvěšeno:
8.3.2021

Vyvěšeno:
8.3.2021

Vyvěšeno:
8.3.2021

Vyvěšeno:
2.11.2020

Sbor dobrovolných hasičů

 

Z historie Sboru dobrovolných hasičů Loučky

 

Už v dubnu roku 1887 se občané Louček, Besedic, Hamštejna, Michovky a Zbiroh rozhodli založit Sbor dobrovolných hasičů.  Návrh stanov tohoto nového spolku byl schválen 23. října téhož roku. Ustavující valná hromada Sboru se sešla 30. října 1887. Jejím hostitelem byl nově zvolený velitel sboru pan František Sýkora, rolník z čp. 19 v Loučkách. Do výboru byli dále zvoleni: František Hoření, František Vele, Josef Vele, Václav Maršálek, Josef Kopáňko, František Vocásek, Jan Židů, Vojtěch Mlejnek, Josef Matěcha a Josef Krušina. Činní členové uhradili vklad 1 zlatý s měsíčním příspěvkem 10 krejcarů. Tyto prostředky společně s příspěvky obcí, pojišťovny, zemského hasičského výboru a dary jednotlivců posloužily k zakoupení prvního vybavení sboru. Už o rok později (r. 1888) se mohl sbor pochlubit první dvoukolovou stříkačkou pořízenou za 360 zlatých. Kroj a výzbroj si každý člen musel pořídit sám. V témže roce vstoupil sbor do Okresní jednoty Železnobrodské. Do výbavy sboru přibyly hasičské hadice se spojkami, dvou hákové lezecké žebříky, háky a pochodně. O deset let později v r. 1898 vystavěla obec Loučky hasičské skladiště (zbrojnici) a sbor vyměnil starou stříkačku za novou trakařovou. K požárům sbor vyjížděl každoročně – úspěšně zasahoval nejen v Loučkách, ale i v obcích okolních. Prezentoval se i na společenských akcích – k nejvýznamnějším patřilo vystoupení na Jubilejní zemské výstavě v Praze v roce 1891. Velkou událostí se stalo zřízení „divadelního odboru“, který zahájil činnost 2. února 1897 slavnostní akademií a divadelním představením „Vodní družstvo“. Každoročně se pak konalo 4 až 6 představení, z jejichž výtěžku sbor přispíval na chudé děti, založil „pohřební pokladnu“ a pořizoval další potřebné vybavení. Další moderní čtyřkolovou stříkačku, kterou „opečovává“ dodnes, si sbor pořídil v roce 1924. Po elektrifikaci obce v roce 1928 a odstranění petrolejek z většiny hospodářství přece jen ubylo požárů a sbor se mohl větší měrou věnovat zvelebování obce (např. při stavbě sokolovny a vodovodu) a kulturně-společenské činnosti. Účast na okrskových a župních sjezdech vyměnil sbor ve druhé polovině 20. století za účast na hasičských soutěžích. Odměnou mu byla pravidelně dobrá umístění. Tři členové sboru se stali hasiči z povolání a sloužili v turnovské profesionální jednotce – František Kvarda, Zdeněk Kvarda a Liboš Hlubůček. Dnes má sbor 27 členů, starostkou je Martina Kůtková, velitelem Mirek Havlíček